این پرسش و پاسخ را با دوستان خود در تلگرام به اشتراک بگذارید

68391 - سلام مشگل نقظ عالت تناسلی دارم دکتر امپول تزریق کرد ولی هیچ کونه تعقیری نکرد چگار کنم


لطفا تا بار شدن «سوال‌وجواب‌های مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «مقالات مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «مدیاهای مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «داروهای مرتبط» شکیبا باشید...