این پرسش و پاسخ را با دوستان خود در تلگرام به اشتراک بگذارید

68215 - ببخشید برای التهاب اپاندبس هر۱۲ساعت ۴امپول جنتاماسین زدم ایا کافیه دکتر ۸تاتجویزکرده


لطفا تا بار شدن «سوال‌وجواب‌های مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «مقالات مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «مدیاهای مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «داروهای مرتبط» شکیبا باشید...