این پرسش و پاسخ را با دوستان خود در تلگرام به اشتراک بگذارید

68181 - آیا بیماری رقصاک بدون هیچ زمینه ارثی بدون وجود بیماری عفونی بدون وجود صدمات مغزی و عفونت و سایر علائم احتمالی ممکن است در یک فرد ۳۴ ساله ناگهان ایجاد شود ؟


لطفا تا بار شدن «سوال‌وجواب‌های مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «مقالات مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «مدیاهای مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «داروهای مرتبط» شکیبا باشید...