این پرسش و پاسخ را با دوستان خود در تلگرام به اشتراک بگذارید

68145 - من حدود پنج ماه پیش تومور از نوع منیژیوم عمل کردم ایا میشودگاهی اوقات از مسکن مثل نوافن استفاده کنم؟؟؟


لطفا تا بار شدن «سوال‌وجواب‌های مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «مقالات مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «مدیاهای مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «داروهای مرتبط» شکیبا باشید...