این پرسش و پاسخ را با دوستان خود در تلگرام به اشتراک بگذارید

68124 - در هنگام راه رفتن زانو صدای تیک میدهدوهمچنین کتف هم در زمان گردش یا ورزش کردن هم صدای تیک میدهد .خودم احساس میکنم ،بدنم غضروف سازی نمی کند


لطفا تا بار شدن «سوال‌وجواب‌های مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «مقالات مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «مدیاهای مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «داروهای مرتبط» شکیبا باشید...