این پرسش و پاسخ را با دوستان خود در تلگرام به اشتراک بگذارید

68085 - زانوهاومچ دستام وکتف سمت چپم دردمیکنه خیلی شدیدگاهی ک اینادردنمیکنن یاکم دردمیکنن گلو وگردنم دردمیگیره وموقع قورت دادن اب دهان دچارمشکلم انگارک گلوم زخمه استخوان گلم حس مسکنم بهم گره میخورن


لطفا تا بار شدن «سوال‌وجواب‌های مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «مقالات مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «مدیاهای مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «داروهای مرتبط» شکیبا باشید...