این پرسش و پاسخ را با دوستان خود در تلگرام به اشتراک بگذارید

67547 - من خواننده قديمي گلهاهستم هميشه صدايم خسته ميشد وصحبت كردن برايم مشكل امابعدازدرشب خواب خوب ميشدم امابعدازتمام شدن يك آلبوم به مدت شش ماه گويابادكنكي كه سوراخ باشد صدايم هدرمبرود تقارن صوتي تشخيص داده انددراثر ورزش ونخواندن بهترم دردي ندارم ميخواهم ورزش مربوط به تارهاي صوتي رابنويسيد يا باتصويرنشان دهيد


لطفا تا بار شدن «سوال‌وجواب‌های مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «مقالات مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «مدیاهای مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «داروهای مرتبط» شکیبا باشید...