این پرسش و پاسخ را با دوستان خود در تلگرام به اشتراک بگذارید

67478 - زانوی راست من بشدت درد میکند و وقتی زیاد راه میرم سنگین میشود و شل میزنم و زانوم درمیره یعنی احساس میکنم چیزیی اون داخل از سرجاش درمیاد و نمیتورم رو زانوم وایستم و بعد بایه فشارمیاد سرجاش


لطفا تا بار شدن «سوال‌وجواب‌های مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «مقالات مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «مدیاهای مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «داروهای مرتبط» شکیبا باشید...