این پرسش و پاسخ را با دوستان خود در تلگرام به اشتراک بگذارید

67451 - سوت كشيدن مداوم گوش چپ و رسيدن به سر درد . حتي پس كشيدن دندان عقل پايين كه قبلاً عصب كشي شده بود و وجود عفونت


لطفا تا بار شدن «سوال‌وجواب‌های مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «مقالات مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «مدیاهای مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «داروهای مرتبط» شکیبا باشید...