این پرسش و پاسخ را با دوستان خود در تلگرام به اشتراک بگذارید

67024 - دخترم روی انگشت کوچک پام افتاده وانگشتم دردمیکنه آیاانگشتم دررفته من بایدچکارکنم


لطفا تا بار شدن «سوال‌وجواب‌های مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «مقالات مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «مدیاهای مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «داروهای مرتبط» شکیبا باشید...