این پرسش و پاسخ را با دوستان خود در تلگرام به اشتراک بگذارید

65913 - من در کودکی ازسگ ترسیدم والان لکنت زبان دارم راه درمانی هست


لطفا تا بار شدن «سوال‌وجواب‌های مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «مقالات مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «مدیاهای مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «داروهای مرتبط» شکیبا باشید...