این پرسش و پاسخ را با دوستان خود در تلگرام به اشتراک بگذارید

4920 - آیا وزرش خاصی یادمنوش خاصی جهت لرزش دست وجود داردکه مانع لرزش شود؟
جواب


لطفا تا بار شدن «سوال‌وجواب‌های مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «مقالات مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «مدیاهای مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «داروهای مرتبط» شکیبا باشید...