این پرسش و پاسخ را با دوستان خود در تلگرام به اشتراک بگذارید

4919 - ســلــام وقــت بــخــیــر چــشــم خــانــم دڪــتــر اڪــبــریــ بــســیــار از لــطــفــتــون مــمــنــون و ســپــاســگــزارم ،انــشــاا...ڪــه همــیــشــه ســلــامــت و تــنــدرســت بــاشــیــد
جواب


لطفا تا بار شدن «سوال‌وجواب‌های مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «مقالات مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «مدیاهای مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «داروهای مرتبط» شکیبا باشید...