این پرسش و پاسخ را با دوستان خود در تلگرام به اشتراک بگذارید

4917 - سلام من خانمی 26ساله هستم که 5سال قبل بااینکه بینی م مشکل خاصی نداشت فقط کمی ازدیدمن بزرگ بودبااینکه خانوادم بشدت ناراضی بودن باهزارتامکافات واسه جورکردن پول عمل بالاخره عمل کردم اماموقعی ک گچ بینی موبازکردم نزدیک بودسکته کنم انقدکه بدعمل شده بودتاچندوقت بدنم میلرزیدتوی آینه نگاه کنم هم اصلادوطرف باهم تقارن نداشتن من رفتم دکترگفت تا6ماه نمیشه عمل ترمیمی انجام بدی انقدواسم وحشتناک بودکه ترک تحصیل کردم ومثل دیوونه هاشده بودم تمام قدرت وروحیموازدست دادم تااینکه افسردگی شدیدگرفتم وتحت نظرروان پزشک شروع به مصرف داروکردم دیگه اون حالتای اضطراب خوب نشدومن توی خونه نشستم هیچ جانمیرم مهمونم میادمیرم توی اتاق یعنی انقدحالم بده ک نمیتونم مجددعمل کنم شایدعملم مساوی بامرگم باشه توی این مدت هزارتابیماری دیگه مثل تیروئیدم گرفتم که نمیشه بیهوش شم پول عملم ندارم ازطرفی دیگه انقدتوی خونه نشستم که خسته شدم آرزوی روزایی رودارم ک برم بیرون همه بهم نگاه میکنن وگاهی میخندن توروخداراهنماییم کنید??من ازروی نفهمی خودمومریض کردم وموقعیت های تحصیلی وازدواجموازدست دادم دیگه خسته شدم
جواب


لطفا تا بار شدن «سوال‌وجواب‌های مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «مقالات مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «مدیاهای مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «داروهای مرتبط» شکیبا باشید...