این پرسش و پاسخ را با دوستان خود در تلگرام به اشتراک بگذارید

10117 - سفید شدن زبان و ایجاد برجستگی ھای انتھای زبان نشانہ چیست و راہ درمان انھا
جواب


لطفا تا بار شدن «سوال‌وجواب‌های مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «مقالات مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «مدیاهای مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «داروهای مرتبط» شکیبا باشید...