این پرسش و پاسخ را با دوستان خود در تلگرام به اشتراک بگذارید

10071 - چراموقع دفع متفوع بصورت مقطه ای دفع میشود
جواب


لطفا تا بار شدن «سوال‌وجواب‌های مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «مقالات مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «مدیاهای مرتبط» شکیبا باشید...


لطفا تا بار شدن «داروهای مرتبط» شکیبا باشید...