لیست پزشکان

همه تخصص‌ها

زهرا آشورى

روانشناسی و مشاوره

دکتر مسعود نموی

دستگاه گوارش

مهدی وزیریان

روانشناسی و مشاوره

روجا لاریجانی

روانشناسی و مشاوره

دکتر مهدی قاسمی

اعصاب و روان

دکتر بهين آرامي نيا

اعصاب و روان

دکتر فائزه نعلچي

مغز و اعصاب

محمدرضا رمضانی

روانشناسی و مشاوره

خانم میهمی

روانشناسی و مشاوره

دکتر فیزیوتراپیست سیما فطرسی

طب فیزیکی و توانبخشی

دکتر لیدا کیانی مهر

طب فیزیکی و توانبخشی

دکتر حمید مشکی

پوست,مو و زیبایی

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
فرزانه جعفری
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند