لیست پزشکان

همه تخصص‌ها

دکتر سعيد انصارى

اعصاب و روان

پزشکان سبز و سالم

پزشکان سبز و سالم

سمیرا جمالو

روانشناسی و مشاوره

دکتر مانیا اصغرپور

روانشناسی و مشاوره

دکتر Saeid savaby nasab

پوست,مو و زیبایی

دکتر ضحی ابریشمی

اعصاب و روان

دکتر شايسته حاجيان

پوست,مو و زیبایی

دکتر محسن یاری

پوست,مو و زیبایی

امیر محرابی

روانشناسی و مشاوره

زهرا داودي

روانشناسی و مشاوره

دکتر مجید نورمحمدی

اعصاب و روان

دکتر فرزان خیرخواه کباریان

اعصاب و روان

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
فرزانه جعفری
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند