لیست پزشکان

همه تخصص‌ها

حمید ضرابی

روانشناسی و مشاوره

دکتر مجموعه پزشکان سبز و سالم

زنان -زایمان-مامایی

دکتر مهسا سعيديان

پوست,مو و زیبایی

دکتر زهرا وهابي

مغز و اعصاب

حمید تدینی

پزشکان سبز و سالم

مريم عبداللهي، روانشناس و نوروتراپيست

روانشناسی و مشاوره

زهرا كاشفى

روانشناسی و مشاوره

دکتر راضیه رضوانی

گفتار درمانی و کار درمانی

دکتر مرکز زیبایی برکه

پوست,مو و زیبایی

دکتر Alomina

مغز و اعصاب

پانته آ فيروزي

روانشناسی و مشاوره

مجموعه پزشکان جایروس

پزشکان سبز و سالم

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
فرزانه جعفری
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند