لیست پزشکان

پوست مو و زیبایی

دکتر مریم ابراهیم اژدری

پوست,مو و زیبایی

دکتر مهسا سعيديان

پوست,مو و زیبایی

دکتر مرکز زیبایی برکه

پوست,مو و زیبایی

دکتر رویا ساعد پناه

پوست,مو و زیبایی

دکتر صمد کلانتری

پوست,مو و زیبایی

دکتر Saeid savaby nasab

پوست,مو و زیبایی

دکتر شايسته حاجيان

پوست,مو و زیبایی

دکتر محسن یاری

پوست,مو و زیبایی

دکتر حمید مشکی

پوست,مو و زیبایی

دکتر غزال آقایی

پوست,مو و زیبایی

دکتر موسی بیات

پوست,مو و زیبایی

دکتر سعید فتح آبادی

پوست,مو و زیبایی

دکتر سيد مهدي طبايي

پوست,مو و زیبایی

دکتر دكتر محمد مهدى زارع

پوست,مو و زیبایی

دکتر سارا زمانی

پوست,مو و زیبایی

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
فرزانه جعفری
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند