لیست پزشکان

طب فیزیکی و توانبخشی

دکتر سلام بیماری واسکولیت وگنر بیشتر کلیه رو درگیر می‌کنه ولی لوپوس ارگان های زیادی رو درگیر می‌کنه تشاب

طب فیزیکی و توانبخشی

دکتر روح اله لاچینی

طب فیزیکی و توانبخشی

دکتر فیزیوتراپیست سیما فطرسی

طب فیزیکی و توانبخشی

دکتر لیدا کیانی مهر

طب فیزیکی و توانبخشی

دکتر احسان موسوی

طب فیزیکی و توانبخشی

دکتر سعیدربیعی

طب فیزیکی و توانبخشی