لیست پزشکان

طب فیزیکی و توانبخشی

دکتر سلام بیماری واسکولیت وگنر بیشتر کلیه رو درگیر می‌کنه ولی لوپوس ارگان های زیادی رو درگیر می‌کنه تشاب

طب فیزیکی و توانبخشی

دکتر روح اله لاچینی

طب فیزیکی و توانبخشی

دکتر فیزیوتراپیست سیما فطرسی

طب فیزیکی و توانبخشی

دکتر لیدا کیانی مهر

طب فیزیکی و توانبخشی

دکتر احسان موسوی

طب فیزیکی و توانبخشی

دکتر سعیدربیعی

طب فیزیکی و توانبخشی

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
فرزانه جعفری
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند