لیست پزشکان

 • «
 • 1 (current)
 • 2
 • 3
 • 4
 • »
روانشناسی و مشاوره

رويا حسني

روانشناسی و مشاوره

زهرا بابايي

روانشناسی و مشاوره

سلاله قاسمی

روانشناسی و مشاوره

پزشکان و روانشناسان بوجیکا

روانشناسی و مشاوره

مركز روانشناسي

روانشناسی و مشاوره

ندا مهفر(روانشناس بالینی)

روانشناسی و مشاوره

كارگروه خانواده و زوج جايروس

روانشناسی و مشاوره

مهساعمید

روانشناسی و مشاوره

حمید ضرابی

روانشناسی و مشاوره

مريم عبداللهي، روانشناس و نوروتراپيست

روانشناسی و مشاوره

زهرا كاشفى

روانشناسی و مشاوره

پانته آ فيروزي

روانشناسی و مشاوره
 • «
 • 1 (current)
 • 2
 • 3
 • 4
 • »

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
فرزانه جعفری
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند