لیست پزشکان

  • «
  • 1 (current)
  • 2
  • »
اعصاب و روان

دکتر مهدی هرمزپور

اعصاب و روان

دکتر رضا شیرالی محمدپور

اعصاب و روان

دکتر سینا قاسمی

اعصاب و روان

دکتر ندا فرزانه

اعصاب و روان

دکتر متین حسن بابایی

اعصاب و روان

دکتر علي سلاجقه

اعصاب و روان

دکتر دانیال خواجوی

اعصاب و روان

دکتر آرمان ضرغامی

اعصاب و روان

دکتر فرح مویدی

اعصاب و روان

دکتر سعيد انصارى

اعصاب و روان

دکتر ضحی ابریشمی

اعصاب و روان

دکتر مجید نورمحمدی

اعصاب و روان
  • «
  • 1 (current)
  • 2
  • »

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
فرزانه جعفری
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند