لیست پزشکان

همه تخصص‌ها

بختیار آهنی

پزشکان سبز و سالم

رويا حسني

روانشناسی و مشاوره

دکتر فردوس نظری

مغز و اعصاب

زهرا بابايي

روانشناسی و مشاوره

سلاله قاسمی

روانشناسی و مشاوره

دکتر مهدی هرمزپور

اعصاب و روان

دکتر مریم عمادی

تغذیه

پزشکان سبز و سالم-5

پزشکان سبز و سالم

دکتر رضا شیرالی محمدپور

اعصاب و روان

پزشکان و روانشناسان بوجیکا

روانشناسی و مشاوره

دکتر مریم ابراهیم اژدری

پوست,مو و زیبایی

مركز روانشناسي

روانشناسی و مشاوره

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
فرزانه جعفری
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند