دکتر یاسر علی بخشی
دکتر یاسر علی بخشی

گوش و حلق‌‌وبینی

تلفن : ۸۱۳۲۵۳۰۲۵۷

آدرس : همدان خیابان بوعلی نرسیده به میدان بوعلی ساختمان پزشکان شماره یک

http://irodan.com/doctor/534/یاسر-علی-بخشی/

لیست سوالات همراه با جواب 55086


سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
فرزانه جعفری
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند