امیرسالار مشایخ
امیرسالار مشایخ

روانشناسی و مشاوره

متخصص رواکاوی کوتاه مدت(ISTDP)

تلفن : ۹۱۲۸۳۶۲۸۰۶

آدرس : تهران.میدان آرژانتین.انتهای خیابان الوند

http://irodan.com/doctor/440238536/امیرسالار-مشایخ/

لیست سوالات همراه با جواب 55033


سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
شادی مبارکی
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند