پانته آ فيروزي
پانته آ فيروزي

روانشناسی و مشاوره

روانشناس در زمينه رابطه والد كودك، مشاوره پيش از ازدواج، مهارتهاي زندگي از قبيل تصميم گيري، حل مساله، حل تعارض، كنترل خشم، ارتباط موثر و مشاوره تحصيلي

تلفن : ۰۲۱-۲۲۶۳۶۸۵۸

آدرس :

http://irodan.com/doctor/440193508/پانته-آ-فیروزی/

لیست سوالات همراه با جواب 55086


سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
فرزانه جعفری
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند