كارگروه خانواده و زوج جايروس
كارگروه خانواده و زوج جايروس

روانشناسی و مشاوره

سلام دوست عزيز انتخاب كردن فرايند بسيار سختي است. چه انتخاب همسر و چه انتخاب جدايي از همسر. توصيه ميشود حتما به يك زوج درمانگر مراجعه فرماييد. ادامه اين وضعيت باعث فرسايش خواهد شد و ميل و رغبت را از هردوي شما خواهد گرفت.

تلفن : ۶۶۱۵۸۴۶۹ ۰۲۱- ۲۲۶۳۶۸۶۳ ۰۲۱-

آدرس : خیابان شریعتی، تقاطع ظفر

http://irodan.com/doctor/1368/کارگروه-خانواده-و-زوج-جایروس/

لیست سوالات همراه با جواب 55086


سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
فرزانه جعفری
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند