ندا مهفر(روانشناس بالینی)
ندا مهفر(روانشناس بالینی)

روانشناسی و مشاوره

روانشناس بالینی، گروه درمانگر و درمانگر ACT و CBT

تلفن : ۰۲۱۲۲۶۱۶۳۷۷

آدرس : تهران-خیابان شریعتی-تقاطع دولت-کوچه امامزاده-پلاک ۱۴- واحد۶

http://irodan.com/doctor/123456/ندا-مهفر--روانشناس-بالینی-/

لیست سوالات همراه با جواب 55086


سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
فرزانه جعفری
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند